RakkoTools

ເຄື່ອງຈັກປ່ຽນ ໜ່ວຍ ງານວິສະວະ ກຳ

ແປງລະຫວ່າງຫົວ ໜ່ວຍ ວິສະວະ ກຳ ວັດແທກ

Xのアイコン
ຕື່ມການກັບ favorite
ຈາກ: 

ສິ່ງທີ່ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້

ປ່ຽນ ໜ່ວຍ ງານຕົ້ນສະບັບທີ່ເລືອກໄປເປັນ ໜ່ວຍ ອື່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການ

  • ສະແດງຕົວເລກໃນບາງ ໜ່ວຍ ງານທີ່ປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສເມື່ອນັກຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຜົນການສຶກສາ.
  • ປ່ຽນເລກເປັນຕົວເລກໃຫ້ກັບຫົວ ໜ່ວຍ ທີ່ຜູ້ຊົມຕ້ອງການ, ເມື່ອວິສະວະກອນເຕັກນິກກະກຽມເອກະສານ.

ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ