RakkoTools

ນັກແປ Binary

ແປງລະຫວ່າງ Binary, Decimal, HEX, Ascii code ແລະຂໍ້ຄວາມ ທຳ ມະດາ

Xのアイコン
ຕື່ມການກັບ favorite

ສິ່ງທີ່ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້

ການແປງລະຫວ່າງ Binary, Decimal, HEX, Ascii ຕົວເລກແລະຕົວ ໜັງ ສື.

ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການ

  • ນັກພັດທະນາແລະນັກວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີປ່ຽນລະບົບຕົວເລກ (ໄບນາລີ, ທົດສະນິຍົມ, HEX, Ascii, ຂໍ້ຄວາມ) ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ອຍ່າງລວດໄວ.

ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ