RakkoTools

ຕົວປ່ຽນ PDF

ການແປງເອກະສານຂອງທ່ານເປັນ PDF

Xのアイコン
ຕື່ມການກັບ favorite

ສິ່ງທີ່ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້

ການແປງເອກະສານຂອງຮູບແບບຕ່າງໆ (ຄຳ ສັບ, Excel, jpg, ແລະອື່ນໆ) ໃຫ້ກາຍເປັນເອກະສານ PDF.

ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການ

  • ການແປງເອກະສານຮູບພາບ (JPG, PNG, ແລະອື່ນໆ) ໃຫ້ເປັນເອກະສານ PDF ເມື່ອສັ່ງການໂຄສະນາທີ່ມີຮູບແບບເອກະສານ ຈຳ ກັດ.

ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ