RakkoTools

ຕົວປ່ຽນຕົວອັກສອນ / ການຊອກຫາແບບ Unicode

ປ່ຽນເປັນຕົວອັກສອນ Unicode, ຊອກຫາຕົວອັກສອນ Unicode

Xのアイコン
ຕື່ມການກັບ favorite

ສິ່ງທີ່ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້

ໂດຍການປ້ອນຕົວລະຄອນ, ການປ່ຽນເປັນລັກສະນະຂອງ Unicode.
ໂດຍການໃສ່ຕົວອັກສອນ Unicode, ການລະບຸການເຂົ້າລະຫັດໃນ Unicode ທີ່ໃຊ້ແລ້ວຄົ້ນຫາຕົວອັກສອນ ທຳ ມະດາ.

ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການ

  • ຊອກຫາຫົວຂໍ້ HTML ເພື່ອສະແດງ emojis ໃນເວບໄຊທ໌ເມື່ອລະຫັດຕົວອັກສອນຂອງເອກະສານ HTML ບໍ່ແມ່ນຢູນິໂຄດ.

ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ