RakkoTools

ຖານສອງ - ຕົວປ່ຽນແປງ Hex / Translator

ແປງຖານສອງເປັນ Hex, ຫຼື Hex ກັບ Binary

Xのアイコン
ຕື່ມການກັບ favorite
ສຳ ເນົາ ແຈ້ງ
ສຳ ເນົາ ແຈ້ງ

ສິ່ງທີ່ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້

ການແປງຖານສອງເປັນ Hex, ຫຼື Hex ກັບ Binary

ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການ

  • ນັກພັດທະນາແລະນັກວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ້ປ່ຽນລະບົບໄບນາລີເປັນ hex ຫຼື vise ກົງກັນຂ້າມເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ອຍ່າງລວດໄວ.

ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ