RakkoTools

ເຄື່ອງປັບພາບ

ປັບຂະ ໜາດ ຮູບ / ຮູບໃຫ້ຂະ ໜາດ ທີ່ ເໝາະ ສົມກັບທ່ານ

Xのアイコン
ຕື່ມການກັບ favorite
  ກວ້າງ px  |  ລວງສູງ px  |  ຂະ ໜາດ
px
px
%

ສິ່ງທີ່ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້

ການປັບຂະ ໜາດ ຮູບພາບດ້ວຍການເລືອກຕົວເລືອກຕ່າງໆເຊັ່ນຄວາມກວ້າງ / ຄວາມສູງ, ເປີເຊັນແລະການຮັກສາອັດຕາສ່ວນ

ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການ

  • ການປ່ຽນແປງຂະ ໜາດ ຂອງຮູບຕາມວິທີທີ່ທ່ານໃຊ້, ເຊັ່ນການຕັ້ງຮູບ avatar ຫຼືການສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ
  • ຫຼຸດຜ່ອນຂະ ໜາດ ຂອງຮູບເພື່ອສົ່ງມັນຜ່ານທາງອີເມວຫຼືອັບໂຫລດໃສ່ ແບບຟອມ

ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເປີດ Graph Debugger / Simulator
ຕົວເລືອກສີ
ເຄື່ອງສະກັດຮູບພາບເວບໄຊທ໌
ວິດີໂອເພື່ອ GIF ປ່ຽນ
Excel ເຖິງຕາຕະລາງ TAG
ຜູ້ສ້າງຮູບພາບໂປ່ງໃສ
PNG - ຕົວປ່ຽນສັນຍານ JPG
Favicon & App Icon Generator
Cropper ຮູບພາບ
ໂດຍທົ່ວໄປ Meme
ເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ ASCII Art (AA)
ຮູບພາບ watermark