RakkoTools

ການຜະລິດກຸ່ມ Random

ສ້າງກຸ່ມແບບສຸ່ມແລະເລືອກຜູ້ຈັດການ / ຜູ້ຕາງ ໜ້າ

Xのアイコン
ຕື່ມການກັບ favorite

ສິ່ງທີ່ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້

ການສ້າງທີມແບບສຸ່ມແລະການຄັດເລືອກຜູ້ຈັດງານ / ຕົວແທນ.
ທ່ານສາມາດແບ່ງທີມງານໂດຍອີງໃສ່ ຈຳ ນວນສະມາຊິກ, ຫຼື ຈຳ ນວນກຸ່ມ.

ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການ

  • ສ້າງທີມແບບສຸ່ມໃນເວລາທີ່ທ່ານມີການພັກຜ່ອນແລະການຊຸມນຸມສັງຄົມ

ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ